Umarł prof. Olgierd Smoleński

Zrzut ekranu 2015-01-23 o 10.20.38Prof. Olgierd Smoleński był jedną z bardziej znanych postaci polskiej nefrologii – szczególnie w Małopolsce.

Był niezwykle zaangażowany w sprawy dializowanych. Jego wielkim osiągnięciem było zainicjowanie i regularna organizacja Krakowskich Dni Dializoterapii. Był również współzałożycielem Fundacji Amicus Renis, której zadaniem była popularyzacja wiedzy na temat chorób nerek, ich zapobiegania i leczenia oraz pomysłodawcą (oraz wieloletnim redaktorem naczelnym) kwartalnika „Dializa i Ty” – ważnego źródła wiedzy o nefrologii i dializoterapii w Polsce. Współpracował z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych.

Profesor Olgierd Smoleński uzyskał dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Swoje naukowe i zawodowe losy związał na wiele lat z II Kliniką Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie, a następnie z Kliniką Nefrologii AM, gdzie pracował m.in. w ośrodku dializ. To tu w latach 70 XX wieku włączył się w przygotowywania do programu przeszczepiania nerek, co zaowocowało w 1975 roku pierwszą transplantacją tego organu w Krakowie zakończoną sukcesem.

Olgierd Smoleński został mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1996 roku w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie kierował Zakładem Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i realizował swoją zawodową i naukową pasję, którą była rehabilitacja osób ze schorzeniami nefrologicznymi i urologicznymi. Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA) oraz Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (EDTA). Działał w Komisji Nefrologicznej PAN, Radzie Naukowej Nefrologii i Dializoterapii Polskiej oraz Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, wykładał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na biomechanice Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Przez 2 kadencje prezesował Oddziałowi Krakowskiemu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Prof. Olgierd Smoleński zmarł 16.01.2015.

 

Opracowanie na podstawie:

Zdjęcie:

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *