Materiały edukacyjne i informacje dla chorych

BBraun Avitum

 • Przetoka tętniczo-żylna
 • Cewnik naczyniowy
 • Dieta pacjenta dializowanego
 • Jak radzić sobie z podażą płynów?
 • Omówienie wyników badań krwi
 • Przeszczepianie nerek
 • Hemodializa – podstawowe informacje
 • Adaptacja do życia na dializie
 • Leki stosowane w okresie dializacyjnym
 • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w nadczynności przytarczyc u pacjentów dializowanych (opracowanie firmy AMGEN).

LINK: www.avitum.com.pl

 

Fresenius Medical Care Polska

 • Nerka
 • Choroby nerek
 • Dializa
 • Transplantacja

LINK: www.fn.com.pl

 

European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)

 • Europejskie Wytyczne Dotyczące Najlepszych Praktyk w leczeniu przewlekłej choroby nerek (ANG)

LINK: http://ndt.oxfordjournals.org/

 

US National Library of Medicine

 • Kompletna i wyczerpująca  prezentacja nt. chorób nerek i dializ (ANG)

LINK: www.nlm.nih.gov

 

Nefron – Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska

 • Konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie nefrologii

LINK: www.nefron.org.pl