Otagowano: wywiad

28

Dbajmy o przetokę! Rozmowa z dr. Pawłem Stróżeckim

„Przetoka tętniczo-żylna wytworzona poprzez zespolenie własnych naczyń pacjenta jest najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy” – mówi dr Paweł Stróżecki z Kliniki Nefrologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dra Jurasza w Bydgoszczy.